top of page

ดูดวง ยูเรเนียน ดูดวงแม่น โดย ธวัชชัย เก่งจริงต้องอิงดาว

โหราศาสตร์ ยูเรเนียน (Uranian Astrology) เป็นศาสตรที่มีความเกี่ยวกับการทำนายอนาคต โดยสามารถทำนายได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น อนาคตของบุคคลนั้นๆ ในอนาคต จะเป็นต่อไปอย่างไร มีทางเอกสายใหญ่ในชีวิตแบบไหนบ้าง รวมไปถึงสามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดต่อไปของบ้านเมือง ไม่ว่าจะภายในประเทศ หรือ นอกประเทศก็ตาม รวมไปถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภัยพิบัติ โรคระบาด

ซึ่งการทำนายนี้ เป็นระบบของโหราศาสตร์ โดยการทำนายจะอ้างอิงหรืออาศัยดวงดาวบนท้องฟ้าในการทำนาย นำตำแหน่งดวงดาวต่างๆ มาผูกกับชะตาของผู้ ที่จะเข้ารับการทำนาย ได้ชื่อว่าเป็นศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูง สามารถ ทำนายอนาคตได้จริง


ประวัติของ โหราศาสตร์ ยูเรเนียน (Uranian Astrology)

โหราศาสตร์ ยูเรเนียน (Uranian Astrology) ถือเป็นวิชาโหราศาสตร์แขนงหนึ่ง มีโดยประวัติความเป็นมานั้นถูกคิดค้นขึ้นมาโดย ท่านอัลเฟรด วิตเตอ (Alfred Witte) ประมาณปี พ.ศ.2421-2484 ซึ่งเป็นชาวเยอรมัน โดยแก่นแท้ของวิชานั้นสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยที่ท่านนำมาประยุกต์เข้ากับแนวคิด รวมไปถึง กรรมวิธีเฉพาะ

ที่และต่อมาเมื่อแนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปเรื่อยๆ จนมาถึงในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้รับการกำหนดชื่อขึ้นมาว่า Uranian Astrology เพื่อให้ง่ายต่อการเรียก และ จะไม่ไม่มีความสับสนกับวิชาโหรแขนงอื่นๆ อีกด้วย โดยมุ่งหวังจะใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คนได้ยินได้ฟัง สามารถเข้าใจถึงวิชาได้ง่าย


ปัจจัยในการทำนายสำหรับการทำนายนั้น จริงๆ ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ทำนาย แต่ในรอบนี้เราจะนำ ปัจจัยในการทำนาย ที่เป็นรูปแบบสากลมาให้ทุกท่านได้รับชมก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 • นำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อน (Antiscien) มาใช้ควบคู่กับการพยากรณ์ เพื่อให้ได้ ความเป็นไป ในหลายช่องทาง

 • นำศูนย์รังสี (Half Sum Midpoint) และยังรวมถึงจุดอิทธิพล (Sensitive Point) ซึ่งหากรวมแล้วมีจุดพยากรณ์กว่า 5,000 โดยนำมาใช้ในการประกอบการพยากรณ์อีกด้วย

 • และยังมีการนำเอาดาวเคราะห์ถัดจากดาวเนปจูน (Transneptunian Objects) รวมไปถึงดวงดาวทิพย์อื่นๆ มาใช้ในการพยากรณ์

 • โค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc) นำมาใช้ในการพยากรณ์ ตามอายุขัย

 • นำเรือนชะตาโลกหลากหลายแบบมาใช้ในการทำนายอีกด้วย เช่น เมอริเดียน จันทร์ ราหู ลัคนา อาทิตย์

โดยในสมัยปัจจุบัน มีการนำเอาเครื่องเครื่องมือ หลายอย่างเพิ่มเติมเข้ามา ประกอบการใช้ในการทำนาย เพื่อควาแมม่นยำที่เพิ่มขึ้น โดย มีเครื่องมือเพิ่มจากโหราศาสตร์สากล ยกตัวอย่างเช่นการใช้ จานคำนวณรูปแบบต่างๆ โดยจานหมุนที่ใช้ในการคำนวณ หรือ ทำนาย นั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น เช่น 360° , 120° ,90° ,60° ,45° และ ยังมีรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย


ดูดวง ยูเรเนียน ในประเทศไทยสำหรับในประเทศไทยนั้น กับความรู้เรื่องของ โหราศาสตร์ ยูเรเนียน (Uranian Astrology) ก็คือเป็นการที่ พลตรีประยูร พลอารีย์ ซึ่งเป็นอดีตนายทหารปืนใหญ่ในสมัยนั้น ได้ไปทำการเรียนรู้มาจากต่างประเทศ และ ลองผิดลองถูก ในการใช้จริงมาพอสมควร จนพอทราบว่า การใช้งานของโหราศาสตร์ประเภทนี้ สามารถใช้งานได้จริง มีการพยากรณ์ที่ข่อนข้างแม่นยำ และยัง สามารถใช้ทำนายอนาคต ในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลายอีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นการทำนายให้กับบุคคลแบบเจาะจงตัวลงไป การทำนายให้รูปแบบบริษัท ว่าจะต้องดำเนินไปในรูปแบบหรือทิศทางไหน รวมไปถึง สามารถดูเหตุการณ์ทำนายทายทักอนาคตชองชาติบ้านเมืองได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ทำนายโลก หรือ ทำนายประเทศนั้นเอง โดย ที่ พลตรีประยูร พลอารีย์ ได้ทำการเขียนหนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ ชนิดนี้เอาไว้ด้วยกัน 2 เล่ม นั้นก็คือ คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิและ คัมภีร์สูตรเรือนชะตา ซึ่งในส่วนของเล่มที่ 2 คัมภีร์สูตรเรือนชะตา นั้น อ.ประยูร

ผู้เขียนท่านยังไม่สามารถเขียนจนจบเล่มได้ก็มาเสียชีวิตลงไปซะก่อน (อ. ประยูร เสียปี พ.ศ. 2536) เนื้อหาบางส่วนที่อยู่ในหนังสือจึงไม่สมบูรณ์นัก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในส่วนของตัวสูตรและการผสมความหมายของเรือนชะตา อาจารย์ในเขียนลงรายละเอียดเอาไว้ในตอนของหนังสือเล่มแรกซึ่งก็คือ คัมภีร์พระเคราะห์สนธิ อยู่แล้ว จึงทำให้ การทำนายดวงชะตา หรือ การคำนวณดวงดาวในศาสตร์แขนงนี้ไม่หายไปซะทีเดียว ซึ่งในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน การที่จะหาผู้ที่มีความชำนาญของจริงในการ ดูดวง

การทำนายอนาคต ของ โหราศาสตร์ แขนงนี้ มีความแม่นยำสูงนั้นถือว่า สามารถหาตัวจับได้ยาก ซึ่ง ในวันนี้ พวกเราจะมีชี้เป้า และ แนะนำ ให้ทุกท่านได้รู้จักกับ ธวัชชัย เก่งจริงต้องอิงดาว ผู้เชี่ยวชาญ ในการใช้งาน โหราศาสตร์ มีการคำนวณดวงดาวและปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการทำนายชนิดนี้อย่างดีที่สุด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้จานคำนวณระบบสองชั้นระดับต้นๆของเมืองไทย เชิญทุกท่านไปรู้จักกันเลย


ธวัชชัย เก่งจริงต้องอิงดาวในการ ดูดวง ยูเรเนียน มีความโด่งดัง และ เป็นที่นิยมในการสอบถาม หรือ เข้าใช้งานการดูดวงผ่านเว็บไซด์เป็นอย่างมาก โดยสำหรับ อาจารย์ธวัชชัย เก่งจริงต้องอิงดาว ก็มีการใช้ศาสตร์ในการทำนายด้วยความแม่นยำสูงชนิดนี้ มาใช้ในการดูดวงทำนายโชคชะตาให้กับบุคคลที่มีความสนใจเช่นกัน โดย จากประสบการณ์ที่ผ่านมา มีการทำนายโชคชะตาหรือดูดวงไปแล้วไม่ต่ำกว่า 8,000 คน โดยถือเป็นศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูง สามารถทำนายอนาคตได้จริงมากกว่า 90% โดยที่มาของศาสตร์ชนิดนี้นั้นเป็นศาสตร์ของสำนักฮัมบูกส์ จากประเทศเยอรมันนี โดยเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานสมัยสงครามโลกครั้งที่2จนสามารถบันทึกกันไว้ได้แล้ว

แต่ ในตอนที่ ศาสตร์ชนิดนี้ได้มีการกำหนดชื่อเรียก คือ (Uranian Astrology) ตอนนั้นเป็นช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในประเทศไทย พลตรีประยูร พลอารีย์ อดีตนายทหารปืนใหญ่ เป็นผู้นำวิชาแขนงนี้เข้ามาในประเทศไทยโดยท่านได้เขียนหนังสือเอาไว้ 2 เล่ม และยังได้ถ่ายทอดสอนให้กับลูกศิษย์ในประเทศไทย จนเป็นที่นิยมในเวลาต่อมา เพราะมีควาแม่นยำสูงใช้ทำนายได้จริง โดยสำหรับในปัจจุบัน อาจารย์ธวัชชัย อดีตวิศวกรระบบเสียง(SOUND ENGINEER) เคยทำงานที่ HOLLYWOOD CALIFORNIA USA มาก่อน ได้ทำการผันตัวเองเข้ามาศึกษาในโหราศาสตร์ชนิดนี้ โดยวิชาดูดวงวิชาทำนายของสำนักฮัมบูกส์มีการทำนายโดยที่จะใช้ตำแหน่งของดวงดาว ที่เกิดขึ้นจริงบนท้องฟ้า ณ เวลานั้นๆ มาใช้ประกอบในการทำนายทายทัก ทำให้มีความแม่นยำสูงมาก โดยสำหรับอาจารย์ ธวัชชัย เก่งจริงต้องอิงดาว ถนัดและเน้นไปในทางการดูดวงการทำนายให้กับตัวบุคคล เจาะจงลงไป สามารถบอกได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับชะตาชีวิตของคนผู้นั้น เพื่อให้สามารถระวังในเรื่องบางเรื่อง และ แก้ไขได้ทันก่อนจะเกิดขึ้นหรือ ถ้าไม่สามารถแก้ได้ ก็มีวิธีที่สามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ด้วยเช่นกัน มั่นใจได้ด้วย ประสบการณ์การดูดวงมากกว่า 20 ปีอยู่ในวงการ

การทำนายมาอย่างยาวนาน ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหายในการหลอกลวง ดูดวงมาไม่ต่ำกว่า 8,000 ดวง โดยส่วนมากผู้ที่เข้ามาทำการทำนาย มาจากปากต่อปาก ที่บอกกันว่า แม่นจริง สามารถทำนายชะตา ได้ตรง และยังเป็นเจ้าของกระทู้ถาม-ตอบดวงสุดฮิต “1 ดวง 1 คำถามกับโหราศาสตร์ ยูเรเนียน” ที่เป็นกระทู้ยอดนิยมของ payakorn.com ที่ได้รับความสนใจ และ มีผู้เข้าไปทำการทำนาย มากกว่า 10,000ดวง ในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมา


อาจารย์ธวัชชัย เก่งจริงต้องอิงดาว สามารถบอกอะไรได้บ้าง


สำหรับการดูดวง หรือ การทำนายอนาคต นั้นผู้ที่เข้ามารับการดูดวง จะมีความในใจ ที่ต้องการมาถามเพื่อ เป็นหัวข้อหลัก หรือ จุดประสงค์ หลักที่ใช้ในการดูดวง ยกตัวอย่างหัวข้อที่สามารถเข้ามา ให้พวกเราดู และ ทำนาย ให้ได้ เช่น

 • การเงิน อนาคต เราจะรวยไหม มีลู่ทางแนะนำอย่างไร

 • โอกาสดีๆ ในชีวิต จะเข้ามาประมาณช่วงไหนของชีวิต โดยอาจมาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า การเงิน การเดินทาง หรือ อื่นๆ

 • คู่ชีวิต จะเข้ามาตอนไหน และตอนนี้เนื้อคู่เราจะมีกับเขาบ้างไหม

 • การงาน อาชีพ ปัจจุบันที่ทำอยู่ เป็นอาชีพที่เหมาะสมของดวงชะตาของเราหรือไม่

 • ในอนาคตอันใกล้ ภายใน 1 ปี อนาคต จะเป็นอย่างไร มีจุดสำคัญดีร้ายตรงไหน ที่ต้องระวังช่วงไหน

 • ธุรกิจของเรา อนาคตจะเป็นอย่างไร จะเซ็งหรือจะเฮง

 • ออกจากงานประจำ เพื่อมาทำธุรกิจส่วนตัว สำหรับดวงชะตาของเรา จะดีไหม

 • ของหายอยากได้คืน จะได้กลับคืนมาไหม หรือ ต้องปล่อยวาง

จริงๆ ในการ ถาม ตอบ กับ อาจารย์ธวัชชัย สามารถถามได้หลายเรื่องแทบจะคลอบคลุม ทุกคำถาม โดยการ ดูดวง ยูเรเนียน การทำนายที่มีควาแม่นยำสูง หากท่านสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่านทาง

โทรศัพท์ : 082-9954656

Line ID : 082-9954656

Facebook : ธวัชชัย เก่งจริงต้องอิงดาว


bottom of page