top of page

สรุป12ราศียูเรเนียนแบบย่อ

·      ราศีเมษยูเรเนียน (ธาตุไฟ+จร+ชาย) หมายถึง กล้าหาญ ชอบในการริเริ่มสิ่งต่างๆ การบุกเบิกผจญภัย การต่อสู้แข่งขัน มีความกระตือรือร้น 

·       ราศีพฤษภยูเรเนียน (ธาตุดิน+สถิร+หญิง) หมายถึง การเป็นนักวัตถุนิยม ชอบในสิ่งที่จับต้องได้และทำได้จริง ชอบบริโภค ชอบสะสม มีความตั้งใจมั่นคง หัวรั้น อดทน สู้งานหนัก

·       ราศีเมถุนยูเรเนียน (ธาตุลม+อุภย+ชาย) หมายถึง ความฉลาดเฉลียว ความคล่องตัว การเป็นคนชอบสื่อสารกับผู้คน มีความอยากรู้อยากเห็น ไม่ชอบอยู่กับที่ ทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

·       ราศีกรกฎยูเรเนียน (ธาตุน้ำ+จร+หญิง) หมายถึง ความอ่อนไหว มีความรู้สึกไว มีความเป็นแม่ ชอบดูแลผู้อื่น ชอบปกป้อง รักบ้านรักถิ่นที่อยู่ของตนเอง ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ

·       ราศีสิงห์ยูเรเนียน (ธาตุไฟ+สถิร+ชาย) หมายถึง อีโก้ การชอบเป็นจุดเด่น อยากเป็นคนดัง มีความ  เป็นผู้นำ ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อสนุกสนาน รักอิสระเสรี รักการมีอำนาจเหนือผู้อื่น

·       ราศีกันย์ยูเรเนียน (ธาตุดิน+อุภย+หญิง) หมายถึง ความละเอียดช่างสังเกต มีความเป็นนักวิจารณ์ มีความขยันขันแข็งชอบบริการผู้อื่น

·       ราศีตุลย์ยูเรเนียน (ธาตุลม+จร+ชาย) หมายถึง การประนีประนอม รักษาความสมดุล ไม่ชอบความขัดแย้ง มีมนุษย์สัมพันธ์กับคนอื่น มีความยุติธรรม การตัดสินใจที่ยากลำบาก

·       ราศีพิจิกยูเรเนียน (ธาตุน้ำ+สถิร+หญิง) หมายถึง การชอบค้นคว้าวิจัย ชอบในสิ่งที่ลึกลับ มีความลึกซึ้ง ทำอะไรสุดโต่ง ไม่ยอมคน การแย่งชิงเพื่อให้ได้มา ความอิจฉาพยาบาท

·       ราศีธนูยูเรเนียน (ธาตุไฟ+อุภย+ชาย) หมายถึง การมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความเป็นนักคิดนักปรัชญา มีความเป็นนักอุดมการณ์ ยึดมั่นต่อความเชื่อ มีหลักการ ชอบศึกษาหาความรู้

·       ราศีมังกรยูเรเนียน (ธาตุดิน+จร+หญิง) หมายถึง การมีวินัยเคร่งครัด ทำสิ่งใดด้วยความจริงจัง มีความเป็นทุกข์นิยม ความวิตกกังวล การเก็บรักษาของเก่า ความทะเยอทะยาน

·       ราศีกุมภ์ยูเรเนียน (ธาตุลม+สถิร+ชาย) หมายถึง การชอบประดิษฐ์คิดค้น ชอบทำตัวให้มีความแตกต่าง การแปลกแยก การเป็นกบฏ ความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์

·       ราศีมีนยูเรเนียน (ธาตุน้ำ+อุภย+หญิง) หมายถึง ลึกลับ ลึกซึ้ง การมีจินตนาการ ความอ่อนไหว ความรู้สึกไว จิตใจที่ละเอียดอ่อนบอบบาง ความสงสาร การชอบในความเร้นลับ

Σχόλια


bottom of page