top of page

ช่วงนี้การงานจะเป็นอย่างไร


มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์เงินเดือนและคนทำงานอยากรู้คือ

-งานปีนี้จะเป็นอย่างไร จะก้าวหน้าหรือก้าวหลัง

-งานที่ทำจะสำเร็จ ดี-ร้ายประการใด

-จะเปลี่ยนงานไหม

-เมื่อไหร่จะได้งาน

-งานที่ทำอยู่นี้ดีหรือไม่ หลงผิดในอาชีพอยู่ไหม

-อะไรคือจุดเด่นในดวงของคุณ

เพราะการทำอะไรที่ผิดที่ผิดเวลา ผิดจังหวะ ผิดอาชีพนั้น ก่อให้เกิดความวิบัติฉิบหายได้ทั้งนั้น ที่เขาเรียกมันว่า บุญมีแต่กรรมมันบังตา บางคนไม่ได้ทำในสิ่งที่ส่งเสริมกับดวง เรียกว่าทำๆไปเพื่อประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้น นักโหราศาสตร์ยูเรเนียนสามารถที่จะตอบปัญหาเหล่านี้ให้กับท่านได้ จากประสบการณ์ดูดวงมากว่า15ปี ผ่านดวงมาไม่น้อยกว่า5,000ดวง เราต้องหาจุดเด่นในดวงของคุณให้เจอว่าคืออะไร จะได้ไม่ทำอะไรที่ฝืนดวงตัวเอง ดั่งภาษิตที่ว่า

“น้อมตามฟ้าเป็นสุข ใครฝืนฟ้าเป็นทุกข์

โชคชะตาฟ้าลิขิต มนุษย์ฝ่าฝืนมิได้หรอก”

....หากท่านต้องการอยากรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเหมาะกับดวงหรือยัง ก็ติดต่อมาได้นะครับ.


bottom of page