คนที่เลิกไปจะกลับมาไหม

การดูดวงประเภทนี้ เป็นการใช้วิชาโหราศาสตร์ในเชิงลึกและในขั้นสูง และผู้ดูดวงต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูงผ่านชั่วโมงบินมามากจึงจะพอมองเห็นแนวโน้มได้ว่าจะกลับมาดีกันได้อีกหรือไม่ เลิกแล้วเลิกเลยหรือว่าจะกลับมาได้อีก กลับมาแล้วจะเลิกกันอีกมีปัญหากันอีกหรือไม่เป็นต้น

การจะดูดวงประเภทนี้ต้องใช้การผูกดวงของคนสองคนที่มีปัญหาต่อกันอยู่ โดยใช้เทคนิคพิเศษที่มีเฉพาะในซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ของโหราศาสตร์ยูเรเนียนเท่านั้น จึงจะมองเห็นได้ชัดกว่าการใช้การคาดเดาเอาเอง