คนที่เลิกไปจะกลับมาไหม

การดูดวงประเภทนี้ เป็นการใช้วิชาโหราศาสตร์ในเชิงลึกและในขั้นสูง และผู้ดูดวงต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูงผ่านชั่วโมงบินมามากจึงจะพอมองเห็นแนวโน้มได้ว่าจะกลับมาดีกันได้อีกหรือไม่ เลิกแล้วเลิกเลยหรือว่าจะกลับมาได้อีก กลับมาแล้วจะเลิกกันอีกมีปัญหากันอีกหรือไม่เป็นต้น

การจะดูดวงประเภทนี้ต้องใช้การผูกดวงของคนสองคนที่มีปัญหาต่อกันอยู่ โดยใช้เทคนิคพิเศษที่มีเฉพาะในซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ของโหราศาสตร์ยูเรเนียนเท่านั้น จึงจะมองเห็นได้ชัดกว่าการใช้การคาดเดาเอาเอง ถ้าพื้นดวงใช่กันตั้งแต่แรกแล้วยังไงก็ต้องกลับมาเป็นคู่กันอยู่ดี แต่ถ้าพื้นดวงเข้ากันไม่ได้ตั้งแต่แรกก็จะเป็นได้แค่เพียงทางผ่านคู่จรรอวันแตกหักแปลกแยกเท่านั้นเอง.