โหราศาสตร์ยูเรเนี่ยน

ใช้ศาสตร์อะไรในการดูดวงทำนาย

เราใช้โหราศาสตร์ยูเรเนียน ซึ่งเป็นศาสตร์ของสำนักฮัมบูกส์ ประเทศเยอรมัน  ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งต่อมาท่าน พลตรีประยูร พลอารีย์ อดีตนายทหารปืนใหญ่ในสมัยนั้นได้ไปร่ำเรียน และได้นำกลับมาเผยแผ่และถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในประเทศไทยจนได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นศาสตร์มีความแม่นยำสูงมาก

ดูดวงโหราศาสตร์ยูเรเนียน

เนื่องจากโหราศาสตร์ยูเรเนียน เป็นการดูดวงที่ต้องใช้ดาวจริงๆที่ปรากฏบนท้องฟ้าขณะปัจจุบัน เพื่อพินิจพิเคราะห์ดวงของท่าน  ซึ่งจะให้รายละเอียดที่มากกว่าและชัดเจนกว่าศาสตร์ทั่วไปแขนงอื่นๆ  รวมถึงยังให้ความแม่นยำสูงเนื่องจากต้องใช้การคำนวณองศาดาวต่างๆที่ละเอียดยิบด้วยปฏิทินดาวขององค์การ NASA U.S.A. ซึ่งต้องใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนเท่านั้น