ศาสตร์แห่งความแม่นยำ

ศาสตร์แห่งความแม่นยำ

เราใช้โหราศาสตร์ยูเรเนียน ซึ่งเป็นศาสตร์ของสำนักฮัมบูกส์ ประเทศเยอรมัน  ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งต่อมาท่าน พลตรีประยูร พลอารีย์ อดีตนายทหารปืนใหญ่ในสมัยนั้นได้ไปศึกษา และได้นำกลับมาเผยแผ่และถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในประเทศไทยจนได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นศาสตร์มีความแม่นยำสูงมาก

โหราศาสตร์ยูเรเนียน

เนื่องจากโหราศาสตร์ยูเรเนียน เป็นการดูดวงที่ต้องใช้ดาวจริงๆที่ปรากฏบนท้องฟ้าขณะปัจจุบัน เพื่อพินิจพิเคราะห์ดวงของท่าน  ซึ่งจะให้รายละเอียดที่มากกว่าและชัดเจนกว่าศาสตร์ทั่วไปแขนงอื่นๆ  รวมถึงยังให้ความแม่นยำสูงเนื่องจากต้องใช้การคำนวณองศาดาวต่างๆที่ละเอียดด้วยปฏิทินดาวขององค์การ NASA U.S.A. ซึ่งต้องใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนเท่านั้น