top of page

ดูดวงยูเรเนียน

ดูดวงยูเรเนียน

ดูดวงยูเรเนียนโด่งดังจากกระทู้ถามตอบในเวปไซด์ดังมาอย่างยาวนานต่อเนื่องมาเกือบ10ปี  เพราะเราใช้โหราศาสตร์ยูเรเนียนในการดูดวง มีผู้เข้ามารับการทำนายมาไม่ต่ำกว่า8000ดวงในช่วงที่ผ่านมา เป็นศาสตร์ของสำนักฮัมบูกส์ ประเทศเยอรมัน  ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พลตรีประยูร พลอารีย์ อดีตนายทหารปืนใหญ่ในสมัยนั้นได้ไปศึกษา และได้นำกลับมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในประเทศไทยจนได้รับความนิยมอย่างสูงมาจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูง

โหราศาสตร์ยูเรเนียน

โด่งดังจากกระทู้ถามตอบในเวปไซด์ดังมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า10ปี มีผู้มารับการพยากรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า8000ดวง จึงเป็นที่มั่นใจได้ถึงความแม่นยำ เป็นการดูดวงที่ต้องใช้ดาวจริงๆที่ปรากฏบนท้องฟ้าขณะปัจจุบัน เพื่อพินิจพิเคราะห์ดวงของท่าน  ซึ่งจะให้รายละเอียดที่มากกว่าและชัดเจนกว่าศาสตร์ทั่วไปแขนงอื่นๆ  รวมถึงยังให้ความแม่นยำสูงเนื่องจากต้องใช้การคำนวณองศาดาวต่างๆที่ละเอียดด้วยปฏิทินดาวขององค์การ NASA U.S.A. ซึ่งต้องใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนเท่านั้น

bottom of page