top of page

ยูเรเนียนกับโหราศาสตร์กาลชะตา


ยูเรเนียนกับโหราศาสตร์กาลชะตา

ยูเรเนียนกาลชะตา คือวิธีการพยากรณ์อีกแบบหนึ่ง ที่ไม่ต้องใช้อาศัยวัน เดือน ปีเกิดของผู้มาให้ทำนายพยากรณ์ แต่ต้องใช้อาศัยการผูกดวงคำนวณดวงขึ้นใหม่จากเวลาที่ผู้ถามๆคำถามนั้น เราจึงเรียกการพยากรณ์แบบนี้ว่า การพยากรณ์แบบกาลชะตา (Uranian Horary Astrology) วิธีการนี้นักโหราศาสตร์ฝั่งตะวันตก และทางอินเดียภารตะนิยมใช้กันมาก ต่อมาทางฝ่ายนักโหราศาสตร์ไทยเราก็ได้มีการนำการพยากรณ์แบบนี้มาใช้ในแบบไทยเราก็ได้ผลดีเป็นที่นิยมกันมากแขนงหนึ่ง ทางฝั่งโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตร์ยูเรเนียนนั้นต้องมีวิธีการคำนวณมากสักหน่อย ซึ่งเดี๋ยวนี้มีซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโหราศาสตร์สากลและแบบโหราศาสตร์ยูเรเนียนช่วยผูกดวงในเรื่องนี้ จึงทำให้ปัญหาการผิดพลาดต่างๆแทบหมดไป และยังรวดเร็วมากกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก

การถามคำถามต่างๆในปัจจุบันนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัว เช่นเกี่ยวกับเรื่อง ความฝัน ลางสังหรณ์ว่าจะเป็นอย่างไร หรือมันจะมีความหมายประการใดอะไรอย่างนี้เป็นต้น ในทางปฏิบัติเรามักจะใช้วิธีการดังนี้ด

1.เมื่อมีผู้มาถามปัญหาเวลาใด ก็จะผูกดวงใช้เวลาตอนนั้นคำนวณหาลัคนาตั้งเรือนชะตาตามแบบของโหราศาสตร์ในแนวที่ตนเองศึกษามา เช่นของไทยเราก็ผูกดวงแบบไทย ถ้าฝั่งตะวันตกแบบสากลหรือแนวโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็จะผูกดวงตามแนวทางของฝั่งตะวันตกแบบสากลหรือยูเรเนียนตามที่ตนเองถนัด ซึ่งแต่ละระบบนั้นมีความต่างกันในระบบปฏิทินการคำนวณดาวอยู่บ้าง ซึ่งผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์มาย่อมทราบถึงความต่างกันของระบบไทยเรากับระบบของโหราศาสตร์ยูเรเนียนฝั่งตะวันตกเป็นอย่างดีแล้ว จะไม่ขอพูดถึงในประเด็นนี้

2.ถ้าคำถามนั้นถามมาทางจดหมายอีเล็คโทรนิคหรือทางอีเมลล์หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆนั้น ให้ใช้เวลาที่ได้รับจดหมายนั้น หรือเวลาที่ได้เปิดอ่านข้อความนั้นเป็นการผูกดวงเพื่อวางลัคนา ถ้าถามมาทางโทรศัพท์ก็ให้ใช้เวลาที่ได้รับโทรศัพท์เป็นเวลาในการผูกดวงเพื่อวางลัคนา

3.เมื่อเกิดลางสังหรณ์ ขึ้นเวลาใด ก็ให้ใช้เวลานั้นในการผูกดวงเพื่อคำนวณวางลัคนา การเกิดลางสังหรณ์นั้น เช่นมีการตื่นเต้นตกอกตกใจ วาบหวามใจ หรือมีอาการกิริยาเขม่นบางอย่างเกิดขึ้น เช่น ตาเขม่นตาซ้าย หรือเขม่นตาขวาเป็นต้น

4.เรื่องของความฝัน เมื่อผู้ฝันนั้นมาถามเวลาใด ก็ให้ใช้เวลานั้นผุกดวงเพื่อคำนวณตั้งหาลัคนา ถ้าตัวเราเองฝัน เมื่อรู้สึกตัวเมื่อใดก็ให้ใช้เวลานั้นในการผูกดวงเพื่อคำนวณวางลัคนา

5.ไม่ควรใช้ดวงยูเรเนียนกาลชะตา ในการถามกันเล่นๆสนุกๆ หรือเพื่อเป็นการทดลอง

6.ไม่สามารถใช้กับคำถามได้กับการพนัน หรือการแข่งขันทุกประเภท รวมถึงเรื่องหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงอะไรในทำนองนี้

7.ประโยชน์ของการใช้ดวงปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่าดวงกาลชะตานั้นมีมากมายมหาศาล สุดแล้วแต่ว่าใครจักนำไปใช้ในทางใด รู้จักคุณค่าหรือไม่เท่านั้น จำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่า ต้องมีลางสังหรณ์ หรือมีเหตุการณ์ใดๆอันน่าตื่นเต้นตกใจ หรือได้รับข่าวอะไรมา หรือได้ยินข่าวแปลกๆเข้ามา แต่ถ้าใช้ในการเล่นๆหรือเป้นการลองของมักจะผิด ไม่ได้คำตอบที่แม่นยำ

8.นักโหราศาสตร์ยุเรเนียนแบบมืออาชีพ เขามักจะเปิดดวงปัจจุบันไว้เสมอเพราะเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่มีโปรแกรมวอฟแวร์โหราศาสตร์ยูเรเนียนบรรจุอยู่ในเครื่องพร้อมเปิดใช้งานได้ทันทีอยู่แล้ว

9.การใช้ดวงยูเรเนียนกาลชะตาในการตอบปัญหานั้น ผู้ให้การพยากรณ์ควรต้องระมัดระวัง และบุคคลที่ร่วมทางมากับผู้ถามคำถามปัญหาไม่ควรถามปัญหาแซงขึ้นมาในเวลานั้น เพราะดวงยูเรเนียนกาลชะตานี้ ตั้งอยู่บนรากฐานของการตั้งคำถามของผู้ตั้งคำถามๆปัญหานั้นๆเท่านั้น

10.เมื่อผุ้ถามมีปัญหาถามใหม่อีก ก็ให้ผุกดวงวางลัคนาใหม่ทุกครั้งไป และให้พิจารณาดูว่า คำถามหรือปัญหาเหล่านั้น อยู่ในเรือนหรือภพอะไรตามความหมายภพเรือนของโหราศาสตร์ยูเรเนียน หรือของโหราศาสตร์ในแนวที่ท่านได้ศึกษามา ซึ่งในแต่ละระบบอาจจะมีเรื่องเรือนหรือภพไม่ตรงกันบ้าง แต่ก็จะไม่ผิดเพี้ยนกันไปมากถึงขนาดที่จะทำให้ตอบคำถามเข้ารกเข้าพงไปเลย จะมีผิดพลาดกันเล็กๆน้อยๆตามสมควรแก่เหตุ

11.คำถามที่เรามักถูกถามบ่อย มักจะเป็นเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

• เรื่องสุขภาพอนามัย ความเจ็บป่วยของผู้ถาม รวมถึงพ่อแม่ญาติมิตรของผู้ตั้งคำถาม

• ถามเรื่องหุ้นส่วน ถามเรื่องภรรยาหรือของสามี ถามเรื่องการเดินทางไกล

• ถามเรื่องการเงิน การค้า การลงทุน การมีโชคหรือเกี่ยวกับเรื่องฐานะการเงินผลกำไร หรือการลงทุนของผู้ถาม

• ถามเรื่องของหายจะได้คืนไหม ของอยู่ที่ไหน ถามเรื่องสัตว์หรือสิ่งของต่างๆที่หายไป หรือเรื่องการลักขโมย

• ถามเรื่องการฟ้องร้องคดีความ หรือการฟ้องร้องคดีต่างๆว่ามีโอกาสแพ้โอกาสชนะประการใดอย่างไร

• ถามเรื่องเงินที่ให้เขากู้หรือให้เขายืมไปจะได้คืนไหม

• ถามเรื่องการเรียนการศึกษาการเรียนการสอบต่างๆ

• คำถามเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องบุตรธิดา หรือเรื่องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดสนิดสนมคู่เสน่ห์หาคู่ยาใจ

• ถามเรื่องความรัก คนที่รักอยู่ คนที่คบกันเป็นอย่างไร คนที่เลิกไปจะกลับมาไหม และเรื่องชู้สาวรักๆใคร่ๆ

• ถามเรื่องการโยกย้ายงาน การจะได้งานใหม่ งานเก่าเป็นอย่างไร

• ถามเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นๆของผู้ถาม

• ปัญหาอันเกิดมาจากหนี้สินของผู้ถามเอง

• ถามเรื่องความฝันหรือลางสังหรณ์ของตนเอง

• ถามเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงาน รายได้หรือผลประโยชน์

หัวข้อต่างๆที่แนะนำและที่ได้พบมาบ่อยๆดังกล่าวมานี้เป็นการแนะแนวทางในการตอบปัยหาแลพถามปัญหาต่างๆของผู้มาถาม ส่วนความลึกซึ้งของโหราศาสตร์แขนงยูเรเนียนและกาลชะตานี้ยังมีอีกมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของตัวนักพยากรณ์เอง จนเมื่อมีความชำนาญแล้ว กีฟท์ ก็จะบังเกิดขึ้นกับนักพยากรณืและผู้ศึกษาวิชานี้ ซึ่งกีฟท์ ตัวนี้ไม่สามารถที่จะสอนหรือสามารถถ่ายทอดให้แก่กันหรือใครๆได้ อีกประการหนึ่งโหราศาสตร์ยูเรเนียนแนวกาลชะตานี้ให้ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของบุคคลเป็นอย่างมาก ทำให้เราทราบว่า ในวันหนึ่งๆจะมีเหตุการณ์ ไม่ว่าจะในด้านดีหรือในด้านร้ายอย่างไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเป็นต้น.


Comments


bottom of page